VI Niedziela Zwykła – 16.02.2020

VI Niedziela Zwykła – 16.02.2020


1. W rozpoczynającym się tygodniu w Liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
– w sobotę – święto Katedry Świętego Piotra, Apostoła;
2. W przyszłą niedzielę rozpocznie się 53 Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Szczególną modlitwą ogarniemy wszystkich dotkniętych tym nałogiem oraz ich rodziny.
3. Informujemy wszystkich zainteresowanych, że przy naszym klasztorze działa Parafialne Wsparcie Edukacyjne, które udziela pomocy w nauce (wyrównywanie braków, doskonalenie umiejętności w zakresie języka polskiego i innych przedmiotów) w systemie korepetycji indywidualnych. Zajęcia odbywają się w sali Ks. Jerzego Popiełuszki przy klasztorze. Zapraszamy nauczycieli wolontariuszy do współpracy i zachęcamy młodzież do korzystania z tej formy pomocy edukacyjnej. Zgłoszenia w zakrystii lub telefonicznie na numer 667 151 705. Przy zgłoszeniu należy podać szkołę, klasę i przedmiot.
4. W przyszłą niedziele będziemy zbierać ofiary do puszek na Wyższe Seminarium Duchowne w Kalwarii Zebrzydowskiej.
5. Wszystkim Parafianom życzymy wielu łask Bożych na każdy dzień nowego tygodnia oraz opieki świętego Antoniego.