Chrzest

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, kto nie narodzi się ponownie z wody i z Ducha, nie będzie mógł wejść do królestwa Bożego.

Ewangelia Jana 3,5

“Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania”. 

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1213

Informacje praktyczne:

Dziecko powinno zostać ochrzczone najlepiej do 3 miesięcy po urodzeniu.
Chrzty dzieci w naszej parafii odbywają się w każdą niedzielę podczas Mszy Św. o godz. 11.30.
Rodzice powinni dokonać zgłoszenia dziecka w kancelarii parafialnej co najmniej 2 tygodnie przed planowanym terminem chrztu.

Wymagane dokumenty:

  1. Akt urodzenia dziecka (odpis z USC).
  2. Dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres).
  3. Zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary.
  4. Jeśli rodzice dziecka nie mieszkają na terenie naszej parafii, wymagana jest pisemna zgoda na chrzest dziecka z parafii miejsca zamieszkania.

Na uroczystość Chrztu Św. należy przynieść ze sobą białą szatę świecę.

Rodzicami chrzestnymi mogą być ci, którzy:

  • ukończyli 16 rok życia
  • przyjęli Sakrament Pokuty, Eucharystii i Bierzmowania
  • są praktykującymi katolikami i prowadzą życie zgodne z zasadami wiary

Osoby żyjące w niesakramentalnym związku małżeńskim oraz młodzież nie uczęszczająca na katechizację nie mogą być dopuszczeni do godności rodziców chrzestnych.