Sakrament Małżeństwa

Dlatego to mężczyzna opuszcza swego ojca i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem.Księga Rodzaju 2,24

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”. 

Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 1055,1

Przygotowanie do małżeństwa – krok po kroku

 1. Spotkanie w kancelarii parafialnej
 • Narzeczeni powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej najpóźniej trzy miesiące przed planowaną datą ślubu. Datę i godzinę ślubu warto zarezerwować wcześniej.
 1. Kurs przedmałżeński
 2. Wizyta w poradni rodzinnej (nauki przedmałżeńskie)
 3. Spisanie protokołu przedślubnego w kancelarii parafialnej
 • Protokół przedślubny spisuje się na trzy miesiące przed ślubem.
 1. Spowiedź przedślubna
 2. Zapowiedzi
 3. Spotkanie z duszpasterzem
 • Tuż przed ślubem należy spotkać się z duszpasterzem, który sprawdzi, czy dopełnione zostały formalności i omówi sprawy organizacyjne związane z ceremonią udzielenia sakramentu małżeństwa.

 

Dokumenty potrzebne do zawarcia Sakramentu Małżeństwa:

 1. Zgoda na zawarcie małżeństwa w Parafii Św. Antoniego w Zakopanem z parafii jednego z narzeczonych (tylko w przypadku, gdy oboje narzeczeni mieszkają poza parafią zawierania małżeństwa).
 2. Aktualny (tzn. nie starszy niż 3 miesiące) akt chrztu obojga narzeczonych.
 3. Świadectwo ukończenia katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej, ponadgimnazjalnej.
 4. Dowody osobiste narzeczonych.
 5. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej.
 6. Zaświadczenie z Poradni dla Narzeczonych (podczas 3 spotkań narzeczeni zapoznają się z nauczaniem Kościoła na temat przekazywania i ochrony życia – ze względu na charakter spotkań na pierwsze narzeczeni powinni zgłosić się przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym ślubem).
 7. Dane świadków (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania).
 8. W przypadku zawierania małżeństwa konkordatowego (małżeństwo kanoniczne pociągające za sobą skutki przewidziane w prawie polskim) wymagany jest ważny dokument z Urzędu Stanu Cywilnego o braku przeszkód cywilnych do zawarcia małżeństwa (ważność kończy się po trzech miesiącach od momentu wystawienia). Należy dostarczyć do parafii, w której udzielany jest ślub.
 9. Jeżeli kandydaci zawarli już związek cywilny przedstawiają stosowny akt, w przypadku wdów i wdowców konieczny jest także akt zgonu małżonka.

 

Przygotowanie duchowe do małżeństwa obejmuje:

 • dwukrotną spowiedź – po zgłoszeniu na zapowiedzi oraz w ostatnim tygodniu przed ślubem
 • ukończenia katechez przygotowujących do sakramentu małżeństwa
 • trzy indywidualne spotkania w Poradni Rodzinnej

 

Filmowanie i robienie zdjęć podczas uroczystości ślubnej podlega przepisom liturgicznym i musi być wcześniej uzgodnione z duszpasterzem.