św. Antoni z Padwy

Prośby i podziękowania odczytywane podczas nabożeństw tygodniowych