Spowiedź – Sakrament Pokuty

Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przebaczenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą

Katechizm Kościoła Katolickiego, 1422

Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w naszym kościele istnieje codziennie podczas Mszy św. i nabożeństw. W pierwsze piątki miesiąca od godz. 17.30.

Dobre przeżycie sakramentu pokuty zależy od duchowego przygotowania i spełnienia pięciu warunków dobrej spowiedzi:

  • Rachunek sumienia
  • Żal za grzechy
  • Mocne postanowienie poprawy
  • Szczera spowiedź
  • Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu

Warto o tych warunkach pamiętać, gdyż penitenci nie zawsze właściwie je rozumieją oraz często pomijają w przygotowaniu i przeżywaniu sakramentu pokuty i pojednania.