I Komunia Święta

Drodzy przyjaciele, niezapomnianym spotkaniem z Panem Jezusem jest bez wątpienia Pierwsza Komunia Święta, dzień który wspomina się jako jeden z najpiękniejszych w życiu. Eucharystia, ustanowiona przez Chrystusa w przeddzień Jego Męki, podczas Ostatniej Wieczerzy, jest Sakramentem Nowego Przymierza, jest największym z Sakramentów. W tym Sakramencie Pan Jezus pod postaciami chleba i wina staje się pokarmem naszych dusz. Dzieci po raz pierwszy przyjmują ten Sakrament uroczyście — właśnie w dniu Pierwszej Komunii Świętej — ażeby potem móc Go przyjmować jak najczęściej i w ten sposób pozostawać w zażyłej przyjaźni z Panem Jezusem

Jan Paweł II, List do dzieci

Szczególne wydarzenia w czasie przygotowania:

 1. Na początku września ma miejsc uroczyste rozpoczęcie wspólnego przygotowania. W tym obrzędzie dzieci wyrażają pragnienie przygotowania się do sakramentów pokuty i Eucharystii, a kapłan udziela im specjalnego błogosławieństwa na drogę. Dzieci otrzymują także przygotowaną dla nich modlitwę, którą będą wraz z rodziną odmawiać każdego dnia w okresie przygotowania.
 2. W kolejnych miesiącach mają miejsce specjalne obrzędy dla dzieci i ich rodziców. Wiążą się one z błogosławieństwem i przekazaniem znaków wiary. Ich przekazywanie odbywa się w następującej kolejności:
 • październik – różaniec,
 • listopad – książeczka,
 • grudzień – medalik,
 • luty – błogosławieństwo świec,
 • marzec – przekazanie prośby o dopuszczenie do sakramentów,
 1. Uroczyste zakończenie katechetycznego etapu przygotowania dzieci do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej będzie miało miejsce w kwietniu. W tym obrzędzie dzieci proszą o dopuszczenie ich do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej zapewniając przy tym, że wypełniły wymagania, jakie zostały im postawione. Kapłan dopuszcza dzieci do sakramentu, a potem wraz z rodzicami zawierza dzieci Bogu bogatemu w miłosierdzie.
 2. Dzieci podczas przygotowania do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej uczestniczą:
 • w nabożeństwie różańcowym (październik)
 • w Mszach św. roratnich (grudzień)
 • w Drodze Krzyżowej (Wielki Post)
 • w nabożeństwach majowych (maj)
 1. Katecheza dla rodziców dzieci przygotowujących się do pierwszej spowiedzi i Komunii świętej obejmuje 6 spotkań.

 

Zadania rodziców dzieci przygotowujących się do I spowiedzi i Komunii św.:

 • wspólna wieczorna modlitwa rodziców z dzieckiem i za dziecko;
 • systematyczne uczestnictwo wraz z dzieckiem w niedzielnych i świątecznych mszach świętych;
 • kierowanie się w życiu codziennym zasadami Dekalogu;
 • rozmowa z dzieckiem na tematy podejmowane podczas katechez;
 • pomoc w opanowaniu podstawowych modlitw i zrozumieniu niezbędnych treści związanych z sakramentem pokuty i Eucharystii;
 • pomoc dziecku w rozwoju moralnym, aby normy moralne znało i zachowywało z wewnętrznego przekonania a nie tylko ze względu na rodziców i otoczenie; – codzienne świadectwo życia z wiary;
 • wychowywanie do życia w prawdzie i miłości;
 • troska o sprzyjający klimat dla harmonijnego rozwoju dziecka.