V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020 r.


1. Niedziela palmowa 5.04.2020 r. jest pierwszą niedzielą miesiąca, podczas której następuje zmiana tajemnic różańca świętego. Wyjątkowo w czasie panującej pandemii, zmiany dokonują róże indywidualnie w swoich domach według ustalonego schematu odmawiania różańca świętego. Codzienna modlitwa różańcowa, która odbywała się o godz.17.20 w naszym kościele trwa nadal. Róże prowadzące tę modlitwę łączą się duchowo w swoich domach o tej godzinie i odmawiają różaniec w intencjach naszej wspólnoty modlitewnej, Ojca Św. Franciszka, w intencjach indywidualnych, bliskich naszemu sercu a także o ustanie pandemii w Polsce i na świecie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
2. W związku z zaistniałą sytuacją i „pozostaniem w domu” zapraszamy wszystkich naszych parafian z dekanatu zakopiańskiego, wirtualnych gości i mieszkańców całego Podhala, aby poprzez transmisję internetową wzięli udział duchowo w tradycyjnej Drodze Krzyżowej ulicami Zakopanego odprawianej w Niedzielę Palmową 5 kwietnia, modląc się wspólnie o ustąpienie epidemii. W rozważaniach będzie także okazja do okazania modlitewnej wdzięczności wszystkim, którzy walczą o nasze zdrowie, życie i przetrwanie w tych trudnych chwilach. Droga Krzyżowa rozpocznie się o godz. 16.00 przed Sanktuarium Najświętszej Rodziny, a zakończy w kościele Św. Krzyża. Wszyscy pozostajemy w domu, poszczególni księża z wszystkich parafii pojedyńczo będą stali wzdłuż ulic czytając kolejne rozważania stacji, nie przechodząc dalej, a tylko wóz transmisyjny będzie pokonywał całą trasę. Wspólne przeżycie Drogi Krzyżowej będzie możliwe dzięki transmisji na: tvpodhale.info
3. Msze św. są sprawowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem. Przypominam, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia we Mszy Św. może uczestniczyć maksymalnie 5 osób. Prosimy, żeby na Mszę Św. przychodziły tylko osoby związane z daną intencją.
4. Przy wyjściu z kościoła można się zaopatrzyć w „baranki” przygotowane przez Caritas na stół wielkanocny.
5. W czwartek, 2 kwietnia, przypada 15. rocznica śmierci Świętego Jana Pawła II. Tego dnia przez jego wstawiennictwo będziemy prosić Boga o ustanie pandemii koronawirusa.
6. Przypominamy, że w naszym kościele jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy by, choć na chwilę przybyć i oddać cześć Chrystusowi Eucharystycznemu i powierzyć Mu wszystkie sprawy i troski naszego serca.
7. W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzanymi zasadami postępowania przez władze Państwa oraz zaleceniami Prymasa Polski i ordynariusza Abp Marka Jędraszewskiego informuję, że do odwołania:
– Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Kapłani w dalszym ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego.
– Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
– Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W tym celu należy wyciągnąć przed siebie obie otwarte dłonie – ułożone jedna na drugiej – i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem.
– Rezygnujemy z używania kropielnic. Można prosić o poświęcenie wody przyniesionej do świątyni we własnym zamkniętym naczyniu.
– Odwołujemy nabożeństwo Gorzkich Żali, Drogi Krzyżowej i Różaniec.
– Odwołujemy wszystkie spotkania przy parafii: dla dzieci i dorosłych.
– Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W ważnych sprawach prosimy przychodzić w dotychczasowych godzinach otwarcia.
– W tym miesiącu nie będzie odwiedzin chorych z posługą sakramentalną.
8. Za tydzień przypada Niedziela Palmowa rozpoczynająca Wielki Tydzień. Nie będzie uroczystego poświęcenia palm. Wszelkie wytyczne dotyczącego Triduum Paschalnego będą podane w późniejszym terminie.

9. Przeżywając w tej nadzwyczajnej sytuacji okres Wielkiego Postu zachęcamy do powierzenia się Opatrzności Bożej i ufnego podejmowania praktyk pokutnych: modlitwy, postu i jałmużny.