IV Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2020 r.

IV Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2020 r.


1. W rozpoczynającym się tygodniu w Liturgii Kościoła będziemy obchodzić:
– w środę – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia. W tym dniu będzie można podjąć Duchową Adopcję Dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki po Mszy św. o godz. 7.00 i 18.00. Aby podjąć duchową adopcję należy wypowiedzieć formułę przyrzeczenia i od dnia jej wypowiedzenia przez 9 kolejnych miesięcy, czyli tyle, ile rośnie dziecko pod sercem matki, każdego dnia należy modlić się jedną tajemnicą różańcową i specjalną modlitwą.
2. Msze św. są sprawowane zgodnie z dotychczasowym harmonogramem, prosimy jednak pamiętać, że obowiązuje zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób.
3. Przypominamy, że w naszym kościele jest całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Zachęcamy by, choć na chwilę przybyć i oddać cześć Chrystusowi Eucharystycznemu i powierzyć Mu wszystkie sprawy i troski naszego serca.
4. W związku z pandemią koronawirusa i wprowadzanymi zasadami postępowania przez władze Państwa oraz zaleceniami Prymasa Polski i ordynariusza Abp Marka Jędraszewskiego informuję, że do dnia 29 marca:
– Biskupi diecezjalni ogłosili dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnych i świątecznych Mszach Świętych. Osoby, które z niej korzystają, proszone są o duchową łączność ze wspólnotą Kościoła za pośrednictwem transmisji w środkach społecznego przekazu. Kapłani w dalszym ciągu w koniecznych przypadkach będą służyć osobom chorym i potrzebującym, z zachowaniem przepisów stanu zagrożenia epidemicznego.
– Znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk.
– Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii Świętej na rękę. W tym celu należy wyciągnąć przed siebie obie otwarte dłonie – ułożone jedna na drugiej – i spożyć Ciało Pańskie przed kapłanem.
– Rezygnujemy z używania kropielnic. Można prosić o poświęcenie wody przyniesionej do świątyni we własnym zamkniętym naczyniu.
– Odwołujemy nabożeństwo Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowe.
– Odwołujemy do końca marca wszystkie spotkania przy parafii: dla dzieci i dorosłych.
– Kancelaria parafialna będzie nieczynna. W ważnych sprawach prosimy przychodzić w dotychczasowych godzinach otwarcia.
5. W zakrystii można się zaopatrzyć w „baranki” przygotowane przez Caritas na stół wielkanocny.
6. Prosimy o solidarność z osobami starszymi i potrzebującymi, np. poprzez pomoc w zakupach oraz o modlitwę w intencji ochrony przed chorobami. Dobremu Bogu polecajmy wszystkich zmarłych na skutek koronawirusa. Módlmy się o zdrowie dla chorych, tych, którzy się nimi opiekują, lekarzy i personelu medycznego oraz wszystkich służb sanitarnych. Módlmy się o wygaśnięcie epidemii.

MODLITWA O ZAPRZESTANIE ROZPOWSZECHNIANIA SIĘ EPIDEMII KORONAWIRUSA DO ŚW. SZYMONA Z LIPNICY

Św. Szymonie z Lipnicy, Ty dałeś przykład głębokiej wiary i bezgranicznej miłości Boga i bliźniego, głosząc gorliwie Chrystusową Ewangelię i niosąc duchową pomoc dotkniętym zaraźliwą chorobą. Dla nich poświęciłeś swoje franciszkańskie i kapłańskie życie, spiesząc z sakramentalną pomocą chorym, nawet w obliczu niechybnej śmierci.
Z wiarą stajemy dzisiaj przed Tobą i prośmy Cię usilnie: swoją modlitwą i wstawiennictwem uproś nam tę łaskę, aby Bóg miłosierny uchronił naszą Ojczyznę i mieszkańców naszego miasta oraz świat przed szerzeniem się groźnej epidemii.
Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia;
Wspieraj także tych, którzy, tak jak Ty, służą im z poświęceniem.
Otaczaj swoją opieką i modlitwą również kierujących naszym krajem oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii.
Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.
Św. Szymonie z Lipnicy nasz Patronie i Orędowniku chorych i cierpiących w czasie epidemii, módl się za nami.
Św. Antoni patronie naszej parafii, módl się za nami. Amen!