Spotkania dla kandydatów do bierzmowania

Spotkania dla kandydatów do bierzmowania


Wszyscy ósmoklasiści z naszej parafii, którzy nie byle jeszcze u bierzmowania a pragną przyjąć ten sakrament, proszeni są o przyjście na spotkanie organizacyjne, które rozpocznie się Mszą świętą o godzinie 11.30 w przyszłą niedzielę (06 października 2019 r.). Na spotkanie proszę przynieść indeksy.