Nominacja

Nominacja


W dniu dzisiejszym o. Antoni Kluska, gwardian i proboszcz parafii św. Antoniego w Zakopanem otrzymał pismo wystawione 15.01.2019 r. z Kurii Metropolitalnej w Krakowie z nominacją od Ks. Abpa Marka Jędraszewskiego o następującej treści:

 

Kraków, dnia 15 stycznia 2019 r.    Nr 109/2019

 

Przewielebny Ojciec O. Antoni Kluska OFM Bern w Zakopanem-Bystrem

 

Niniejszym na prośbę Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ „Solidarność” przedstawioną w prośbie z dnia 21 listopada 2018 roku (L. dz„ 477/2018) oraz za zgodą Ojca Prowincjała wyrażoną w piśmie z dnia 9 stycznia 2019 roku (L. dz. 014/19), mając na uwadze wciąż aktualną potrzebę duchowej opieki nad środowiskami pracowniczymi, mianuję Ojca duszpasterzem ludzi pracy i kapelanem Oddziału nr 6 NSZZ „Solidarność” w powiatach nowotarskim i tatrzańskim.

Czcigodnemu Ojcu na spełnianie nowych zadań z serca błogosławię i polecam wstawiennictwu św. Józefa Robotnika oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Arcybiskup Marek Jędraszewski Metropolita Krakowski

(oraz okolicznościowe pieczęcie)