Drewno jest z Lasu

Drewno jest z Lasu


“Drewno jest z Lasu”

Pragniemy poinformować parafian i sympatyków naszego Sanktuarium, że nasz klasztor wziął udział w konkursie zorganizowanym przez Lasy Państwowe „Drewno jest z lasu”. Do konkursu zgłosiliśmy pracę, które przeprowadziliśmy w naszym kościele: renowacje i malowanie dachu na kościele oraz cyklinowanie i malowanie podłogi z desek wewnątrz kościoła.

Drewno jako budulec jest jednym z najstarszych materiałów, do dziś chętnie wykorzystywanym, gdyż jest bardzo podatny i wygodny w obróbce, a jako materiał wykończeniowy umożliwia wiele sposobów jego estetycznego wykorzystania. Do zalet drewna należy zaliczyć jego wytrzymałość, możliwość szybkiego wykonania elementów, bardzo dobrą pochłanialnością dźwięków i korzystny wpływa na nasze zdrowie. Drewno zastosowane w budowlach tworzy doskonałe warunki termiczne, wpływające na wytworzenie się specyficznego mikroklimatu wnętrz .

W naszym Sanktuarium prawie wszystkie elementy mamy z drewna, które zostały wykonane dzięki artystom kochającym ten budulec pochodzący z lasu.

Naszą świątynie utytułowaną na trasie wiodącej do Kuźnic, skąd biorą swój początek liczne szlaki turystyczne Tatrzańskiego Parku Narodowego, zdobi główny ołtarz św. Antoniego z 1951 roku wykonany w drewnie modrzewiowym przez zakopiańskiego rzeźbiarza Pawła Szczerbę. Spod dłuta Pawła Szczerby wyszły także figury ołtarzowe: św. Antoniego w ołtarzu głównym, a w nawach bocznych – św. Franciszka, Serca Pana Jezusa i Matki Najświętszej. Figurę patrona kościoła otaczają liczne wota, które umieszczono w gablotach wykonanych z drewna przez miejscowego stolarza.

Z kolei rzeźbiona chrzcielnica jest dziełem Krzysztofa Szczerby (syn Pawła). Ławki oraz konfesjonał z płaskorzeźbą przedstawiającą Dobrego Pasterza pochodzą z lat 50. XX wieku i zostały wykonane przez rzeźbiarza Antoniego Szczerbę (brat Pawła i Józefa).

Znajdujący się w kościele ołtarz soborowy pochodzi z 1972 roku i został wykonany przez  stolarza Władysława Karpiela. On też jest twórcą drugiego konfesjonału z płaskorzeźbą przedstawiającą Syna Marnotrawnego.

W prawej nawie znajduje się także drewniana płaskorzeźba ukazująca Jana Pawła II, wykonana przez Franciszka Surmiaka z Zakopanego. Jest on także twórcą reliefów z drewna Matki Bożej Częstochowskiej i św. Józefa.

Płaskorzeźby stacji Drogi Krzyżowej wyrzeźbił Józef Janas z Dębna. Z kolei antepedia w ołtarzach i wielki żyrandol w nawie głównej, wykonane w drewnie lipowym, pochodzą z 1973 roku i są dziełem ludowego twórcy Tomasza Ligasa z Krościenka.

Na chórze, który zwraca uwagę swą oryginalną galeriową konstrukcją wykonaną z drewna, znajdują się 12-głosowe organy. Zostały zaprojektowane przez ks. prof. Jana Chwałka, a wykonane w 1978 roku przez krakowskiego organomistrza Henryka Siedlara. Obudowę z drewna instrumentu wykonał Andrzej Karpiel według projektu Wacława Karpiela. Okna w górnej kondygnacji zapewniają wnętrzu kościoła dużo światła.

Z kolei w okresie Bożego Narodzenia wystawiana jest drewniana ruchoma szopka z 1953 roku wykonana przez Marię Veltuzen przy współudziale Władysława Klusia z Olczy i Macieja Szadkowskiego.

Zapraszamy turystów zmierzających na szlaki do zwiedzania naszego kościoła, które jest wykonany w stylu góralskim, głównie z drewna pochodzące z lasu. Nasze Sanktuarium jest otwarte codziennie od godziny 06.30 do 18.45.