Modlitwa za Ojczyznę

Modlitwa za Ojczyznę


Ostatnia niedziela miesiąca, ma to do siebie, że na Mszy św. o godz. 1900 modlimy się zawsze za Ojczyznę. Tak było i tym razem. Zebrała się “Solidarność Zakopiańska i Nowotarska”. Na Mszy świętej, którą sprawował kapelan “Solidarności” o. Antoni Kluska, kazanie wygłosił o. Bolesław Opaliński i oparł je na św. Bernardynie ze Sieny, jako, że to czas rozpoczęcia rekolekcji.  Przed Msza św. o godz. 1830 o. Antoni odprawił Drogę Krzyżową “Solidarności”.  Krzyż i asystę przy nim tworzyli członkowie “Solidarności”. Po zakończeniu Mszy św. miało miejsce ucałowanie relikwii świętego Bernardyna a także przedstawienie, przez pana Krzysztofa, przewodniczącego zakopiańskiej “Solidarności” o. Antoniego Kluskę jako kapelana “Solidarności Zakopiańskiej i Nowotarskiej” wraz z życzeniami i podziękowaniami. Nominacja przyszła od ks. abpa Marka Jędraszewskiego z Krakowa.  Po całych uroczystościach miało miejsce spotkanie przy herbacie, członków “Solidarności” w sali bł. ks. Jerzego Popiełuszki.