Jubileusz 25-lecia działalności FZŚ

Jubileusz 25-lecia działalności FZŚ


Dnia 27 października Wspólnota FZŚ w Nowym Targu przeżywała 25- lecie wznowienia obecności FZŚ w tym mieście.
Wspólnota nowotarska Trzeciego Zakonu została założona 29 czerwca 1871 r. przez O. Kazimierza Mikulskiego, bernardyna z Tarnowa (Wówczas Nowy Targ należał do diecezji Tarnowskiej).
Można powiedzieć, że wielki wkład w powstanie tej wspólnoty miał ks. Wojciech Blaszyński, proboszcz w Sidzinie, pochodzący z Chochołowa.
Ten prekursor nowej ewangelizacji i apostoł Podhala kształcił kobiety i mężczyzn wysyłając ich do krakowskich bernardynów, by tam kształtowali w sobie ducha franciszkańskiego.
Okres II wojny światowej, a potem czasy stalinowskie i panowania komunizmu w Polsce przerwał istnienie wspólnoty.
Obecna Wspólnota została reaktywowana w 1994 roku przez śp br. Jana Cichorskiego, za zgodą ówczesnego proboszcza ks. prałata Mieczysława Łukaszczyka.
Wspomniany brat Jan Cichorski zabiegał o przywrócenie w tym mieście wspólnoty franciszkańskiej. Na jego prośbę przełożona Regionu Krakowskiego FZŚ s. Jadwiga Wojas skierowała prośbę do ówczesnego prowincjała, którym był o. Romuald Kośla o reaktywowanie wspólnoty franciszkańskiej w Nowym Targu. Pismem z dnia 5 października 2002 roku o. Prowincjał wydał akt reerekcyjny zatwierdzający istnienie w Nowym Targu Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
W uroczystości 25-lecia uczestniczył wikariusz Prowincji Niepokalanego Poczęcia NMP o. Gwidon Henzel.
On również wygłosił kazanie nawiązujące do Ewangelii o faryzeuszu i celniku, którzy przybyli do świątyni na modlitwę i na tym tle przedstawił istotę posłannictwa franciszkańskiego.
W ten piękny jubileusz wpisuje się przyjęcie do Nowicjatu troje postulantów z Zakopanego. Są nimi: Michalina Plata, Aleksander Patycki oraz Przemysław Sobczyk.
Po zakończeniu ceremonii przyjęcia miała miejsce wspólna agapa.
Na zakończenie o. Gwidon życzył wszystkim siostrom braciom nowych powołań, a obecnym realizacji ideałów franciszkańskich w codziennym życiu.

o. Stanisław Górni, asystent