Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko

Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko


Jak każdego roku, dnia 19 października przeżywaliśmy kolejną rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. W 37-tą rocznicę jego śmierci w naszym kościele zebrali się wierni na Mszę św., modląc się o kanonizację Błogosławionego. W większości byli to członkowie Solidarności zakopiańskiej i nowotarskiej. Obecne były 3 poczty sztandarowe. Obecne były również władze Starostwa Tatrzańskiego w osobach Pana Starosty Piotra Bąka, przedstawiciele Urzędu Miasta Zakopane oraz szefowie Solidarności, w tym: Pan Krzysztof Lichota – Kierownik Biura Solidarności Zakopiańskiej, Pani Renata Sieczka – Przewodnicząca Komisji Miedzy zakładowej Solidarności Oświaty w Zakopanem, Pan Leszek Jankowski – Przewodniczący NSZZ Solidarność w Nowym Targu. Mszy św. przewodniczył i kazanie wygłosił o. Antoni Kluska – kapelan Solidarności zakopiańskiej i nowotarskiej. Po zakończonej Mszy św. odmówiliśmy modlitwę za Ojczyznę i w procesji udaliśmy się pod pomnik bł. ks. Jerzego przed kościołem. Tam odbyły się modlitwy za zmarłych i pomordowanych patriotów i ofiary komunizmu. Odśpiewano hymn Boże coś Polskę. Złożone zostały wiązanki kwiatów i zapalono znicze.