Franciszkański Zakon Świeckich

Wszystkim chrześcijanom, zakonnikom, duchownym i świeckim, mężczyznom i kobietom, wszystkim, którzy mieszkają na całym świecie, brat Franciszek sługa ich i poddany składa hołd i uszanowanie oraz życzy prawdziwego pokoju…

List do wszystkich wiernych

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ). Jest to wspólnota osób świeckich żyjących w rodzinach, w małżeństwach jak i w stanie wolnym,  którzy chcą na co dzień żyć duchowością św. Franciszka z Asyżu zawartą w Regule dla Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Szczególny nacisk Reguła kładziemy na apostolat: przykładu, słowa, pełnienie dzieł miłosierdzia, oraz budowanie świata bardziej braterskiego i ewangelicznego.

Warunkiem przyjęcia do FZŚ jest życie w łączności z Kościołem, dobra opinia moralna oraz okazywanie wyraźnych oznak powołania. Członkami Franciszkańskiego Zakonu Świeckich mogą zostać katolicy ochrzczeni, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i ukończyli 18 rok życia, ludzie stanu wolnego, żyjący w związkach małżeńskich sakramentalnych, a także osoby duchowne: klerycy, księża, biskupi.

Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

– formacja wstępna (postulat) trwająca co najmniej 6 miesięcy,

– formacja początkowa (nowicjat) trwająca co najmniej jeden rok,

– przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią według Reguły FZŚ (profesja czasowa lub wieczysta).

 

Spotkania FZŚ mają miejsce w drugą niedzielę każdego miesiąca.

Zachęcamy tych wszystkich, którzy czując w sobie ducha franciszkańskiego i pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór Asyżanina żyjąc w stanie świeckim, aby przyłączyli się do naszej wspólnoty franciszkańskiej – licznej rzeszy sióstr i braci w całej Polsce i  świecie, by razem z nami głosić współczesnemu światu, a szczególnie naszym rodakom przesłanie pokoju i dobra.

 

Obecnie opiekunem wspólnoty jest o. dr Władysław Czarniak.