Solidarność

Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma (…) dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II, Warszawa 1983 r.

Grupa Solidarności Zakopiańskiej i Nowotarskiej spotyka się na Mszy św. z okolicznościowym kazaniem upamiętniające takie rocznice jak:

31.08 – Rocznica podpisania Porozumień Gdańskich

19.10 – Rocznica Męczeńskiej Śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

13.12 – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

Oraz na innych okolicznościowych spotkaniach członków “Solidarności Zakopiańskiej i Nowotarskiej”.

Opiekun:  o. Antoni Kluska – Kapelan Solidarności Zakopiańskiej i Nowotarskiej

Jan Głąbiński/Tygodnik PodhalańskiJan Głąbiński/ Tygodnik Podhalański