Solidarność

Pocałunek złożony na ziemi polskiej ma (…) dla mnie sens szczególny. Jest to jakby pocałunek złożony na rękach matki – albowiem Ojczyzna jest naszą matką ziemską. Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej.

Jan Paweł II, Warszawa 1983 r.

Opiekun: – Kapelan Solidarności Zakopiańskiej i Nowotarskiej – o. Antoni Kluska

1. W każdą ostatnią niedzielę miesiąca, Msza św. w Intencji Ojczyzny, godz. 1900

2. Ponadto tradycyjne spotkanie na Mszy św. z okolicznościowym kazaniem upamiętniające takie rocznice jak:

 

31.08 – Rocznica podpisania Porozumień Gdańskich

19.10 – Rocznica Męczeńskiej Śmierci Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

13.12 – Rocznica wprowadzenia stanu wojennego.

 

3. Oraz inne okolicznościowe spotkania członków ‘Solidarności Zakopiańskiej i Nowotarskiej”.. Zachęcamy do wspólnej modlitwy, szczególnie tych, którym leży na sercu dobro naszej Ojczyzny.