LSO – Liturgiczna Służba Ołtarza

Ministrant zajmuje uprzywilejowane miejsce podczas nabożeństw liturgicznych. Kto służy do Mszy św., występuje publicznie we wspólnocie. Doświadcza z bliska, że Jezus Chrystus jest obecny i działa w każdym akcie liturgicznym. Jezus jest obecny kiedy wspólnota się gromadzi, aby modlić się i sławić Boga. (…) W ten sposób podczas liturgii jesteście kimś o wiele więcej niż tylko zwykłymi «pomocnikami proboszcza». Jesteście przede wszystkim sługami Jezusa Chrystusa, odwiecznego Najwyższego Kapłana. W ten sposób wy, ministranci, jesteście szczególnie powołani, by być młodymi przyjaciółmi Jezusa. Starajcie się pogłębiać i podtrzymywać tę przyjaźń z Nim.

Jan Paweł II, Katecheza podczas audiencji generalnej, Rzym 1 sierpnia 2001

Liturgiczna Służba Ołtarza OO. Bernardynów w Zakopanem liczy 13 ministrantów i 7 kandydatów.
Nasza ministrancka wspólnota stara się jak najlepiej wykonywać swoje funkcje przy ołtarzu, czytając Słowo Boże i służyć do Mszy świętej. Pomagają nam w tym cotygodniowe spotkania tzw. zbiórki ministranckie, na których poznajemy i utrwalamy zasady służenia podczas Mszy świętej i nabożeństw. Oprócz formacji związanej z służbą przy ołtarzu, mamy również spotkania integracyjne.